SellerProduction

Kanál YouTube Seller Production   

 

    

 

starmediafilm.ru 


www.youtube.com/starmedia

Košickí špivaci - Ej, bul ja beťár...

01. Ej, bul ja beťár, šumni parobok
02. Nemišlel ja, že ja vojak budu
03. V tim barčanskim hoscincu
04. Zempľinska ľubojsc
05. Mila moja jaka ši
06. Hore maľiňakom, dolu maľiňakom
07. Šipova ružička, čom še ňerozvijaš
08. Šumna komaňica
09. Od včera večara
10. Nepujdzem ja do poľanky
11. Kedz mi išol, fčera večar
12. Mila moja dze ši bula ftedi
13. Koša lučki koša
14. A jaki ja parobočok premili
15. Na valaľe mostok uhina še
16. Mam frajirku u Ložiňe
17. Ňeoram, ňešejem, samo še mi rodzi
18. Poniže Ternavi
19. Od Rakovca, za tim širim poľom
20. Kedz ja pojdzem pres cudzi kraj
21. Z hori mračno, z doli mračno
22. Mesačok na ňebe, hvezdi kolo ňoho
23. Lastovička fčas rano ščeboce
24. F prešovskej kasarňi
25. Sušedovo še hňevaju
26. A za našu zahradečku